Nutrilux obrt osnovan je u Splitu u svibnju 2021. godine. Osnovna djelatnost obrta je nutricionističko savjetovanje s ciljem implementacije zdravijih prehrambenih navika u životni stil pojedinca. Vodimo se po načelu „Raznolikost, umjerenost, ravnoteža“.

Što nudimo?

Antropometrijska mjerenja i analizu sastava tijela (udio mišićnog tkiva, udio masnog tkiva, udio visceralnog masnog tkiva, udio vode u organizmu, metaboličku dob organizma), provođenje upitnika o prehrambenim navikama, procjenu energetskih potreba i statusa uhranjenosti, savjetovanje o pravilnoj prehrani, pružanje kontinuirane podrške klijentima dok prolaze kroz proces mijenjanja prehrane i životnih navika te izrada individualnih planova prehrane u skladu sa željama i mogućnostima klijenata.

Vaga

Tko?

Tanja Pijerov, mag.nutr.

Magistra nutricionizma, diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno usavršavanje odradila je u Kliničkom bolničkom centru Split, u sklopu kojeg je pisala smjernice za prehranu kod različitih zdravstvenih stanja i individualne planove prehrane. Sudjelovala je u kreiranju jelovnika za pacijente u stacionaru i vođenju ambulante za nutricionističko savjetovanje pri Centru za dijabetes. Član je udruge Hrvatski zbor nutricionista i kao stručni suradnik sudjelovala je na projektu “Rastem zdravo” u sklopu kojeg je održavala radionice o pravilnoj prehrani s djecom vrtićkog uzrasta i sudjelovala u pisanju edukativnih materijala.

Tanja Pijerov